ritė

ritė
rìtė sf. (2) 1. Gd, Varn dalba kam nors kelti, risti, versti: Rąstus ritina su ritè J. Su rìtėmis ritina kūlį, akmenį, rąstą, roną J. Be rìtės to rąsto nė iš vietos nepajudinsi Slnt. Pasvėriau su ritè rąstą ir išverčiau Plt. Juo ilgesnė ritė, tuo geriau akmenį išsverti Slnt. Vyručiai, tik su rìtėms tepakelsiat Brs. Kame tik reikia gauti gerą ritę, pakištumiam po ašį, sukeltumiam, ir beveizant arkliai ištrauktų Skd. Anam reik rìčių iš lovos išversti – taip nesiduoda žadinamas Krkl. 2. Jrb žr. ristuvas 3: Vaikai, paduokit rìtę, ližės negaliu įstumti į pečių Erž. 3. Kos40(Vkš), I, ratelio dalis, į kurią verpiant vyniojasi siūlas; špūlė: Monotoniškai burzgė ratelis, ūkė iki pusės priverpta ritė . Verpk kaip voras, vark kaip bitė, kad užverptum pilną ritę . Ievutei vis siūlas trūko, ir ji, pasilenkusi prie ritės, gavo jo ieškoti LzP. Prisiverpė tiek ir tiek rìčių Užv. 4. 198, NdŽ apvalus tuščiaviduris pagaliukas su skridinėliais galuose siūlams vynioti: Ant virvutės primaustyta tuščių, be siūlų ritelių . 5. tuščiavidurio cilindro pavidalo prietaisas kam nors vynioti: Ritė (malūnėlis) yra labai svarbi spiningo dalis . Priėmimo ritė SkŽ21. Indukcinė ritė žemos įtampos elektros srovę paverčia aukštos įtampos srove . Kai relės ritėje nebūna srovės, jos kontaktai uždaryti . Ritelės magnetinis laukas priklauso nuo jos vijų skaičiaus ir nuo ja tekančios srovės . 6. žr. ripa 1: ^ Titė ritė su dugniu (antpirštis) Ad. Titė ritė be dugnio (žiedas) Švnč.apie metrą ilgio apvalus rąstagalys žaidimui: Beržinė rìtė tai gera, gali ir mest – neskyla Trgn.Trgn toks žaidimas su ripa. 7. būrys, gauja: Ciela rìtė vaikų eina Skdv.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • rite — [ rit ] n. m. • 1535; rit « usage, coutume » v. 1395; lat. ritus REM. La graphie rit est encore utilisée en liturgie. 1 ♦ Ensemble des cérémonies du culte en usage dans une communauté religieuse; organisation traditionnelle de ces cérémonies. ⇒… …   Encyclopédie Universelle

 • Rite — Rite, n. [L. ritus; cf. Skr. r[=i]ti a stream, a running, way, manner, ri to flow: cf. F. rit, rite. CF. {Rivulet}.] The act of performing divine or solemn service, as established by law, precept, or custom; a formal act of religion or other… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • rite — early 14c., from L. ritus religious observance or ceremony, custom, usage, perhaps from PIE root *re(i) to count, number (Cf. Gk. arithmos number, O.E. rim number; see READ (Cf. read)). Rite of passage (1909) is translated from Fr. rite de… …   Etymology dictionary

 • rite — ► NOUN 1) a religious or other solemn ceremony or act. 2) a body of customary observances characteristic of a Church or a part of it. ● rite of passage Cf. ↑rite of passage ORIGIN Latin ritus (religious) usage …   English terms dictionary

 • rite — [rīt] n. [ME < L ritus < IE * rēi , var. of base * ar , to join, fit > ART1, READ1, RATE1, ARITHMETIC] 1. a ceremonial or formal, solemn act, observance, or procedure in accordance with prescribed rule or custom, as in religious use …   English World dictionary

 • rite — [raıt] n [Date: 1300 1400; : Latin; Origin: ritus] 1.) a ceremony that is always performed in the same way, usually for religious purposes →↑ritual ▪ funeral rites ▪ ancient fertility rites ▪ These traditional rites are performed only by the… …   Dictionary of contemporary English

 • rite — [ raıt ] noun count a traditional ceremony, especially a religious one: funeral rites perform a rite: The traditional rites of homage to the emperor were performed. => LAST RITES …   Usage of the words and phrases in modern English

 • rite — rȉte ž mn [i]i[/i] zb. <N rȉta rij.> DEFINICIJA loša ili vrlo trošna odjeća [nositi/obući rite]; dronjci, otrčine, štrace …   Hrvatski jezični portal

 • Rite — (lat.), 1) nach feierlichem Religionsgebrauch; 2) förmlich, gehörig, gebührend; 3) der angenommenen Ordnung zu Folge, in herkömmlicher Weise …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Rite — (lat.), in gebührender, förmlicher Weise …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • Rite — (lat.), förmlich, in herkömmlicher Weise …   Kleines Konversations-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”